Inritconstructie Zuster Paladiaplantsoen, Meerssen

Om de wateroverlast aan het Zuster Paladiaplantsoen te verminderen heeft Wegenbouw Brune in samenspraak met de Gemeente Meerssen besloten om een verhoogde inritconstructie te realiseren. Deze constructie zal gerealiseerd worden in de toegang vanuit de stationsstraat naar het Zuster Paladiaplantsoen. Deze inrit zal zorgen dat bij een hevige water stroom het water grotendeels de Stationsstraat opgeduwd wordt. Op de Stationsstraat zal een extra straatkolk worden geplaatst om te zorgen voor meer afvoercapaciteit.

De werkzaamheden start op maandag 19 februari , deze zullen duren tot en met maximaal vrijdag 23 februari. Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke verkeershinder ontstaat. Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. Als bijlage is het verkeersplan toegevoegd.

Een voorbeeld van de inritconstructie betreft:

Locatie van de werkzaamheden:

Downloadbare bestanden

Verkeersplan