Wat doen wij?

Riolering

Rioleringsstelsels worden aangesloten op huizen en bedrijven via afvoerleidingen. Deze leidingen leiden afvalwater van de gebouwen naar het hoofdrioleringsnetwerk. Het is belangrijk dat deze aansluitingen correct worden uitgevoerd om verstoppingen en lekkages te voorkomen. Tijdens het installatieproces worden regelmatig inspecties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de riolering correct wordt aangelegd. Dit omvat het controleren op lekkages, verzakkingen of andere problemen die de efficiëntie van het systeem kunnen beïnvloeden. Wij gebruiken veelal duurzame en kwalitatieve PVC-materialen. Ze worden door onze professionals deskundig geinstalleer om een goede afwatering te garanderen en water- en afvalstoffen veilig af te voeren.

Grondwerk

Grondwerk is een fundamenteel proces in de wegenbouw. Grondwerk legt de basis voor succesvolle bouwprojecten, of het nu gaat om de bouw van woningen, wegen, bruggen, dammen, of andere infrastructuur. Het vereist zorgvuldige planning, technische expertise en nauwgezette uitvoering om ervoor te zorgen dat de ondergrondse en bovengrondse structuren veilig en duurzaam zijn.

In sommige gevallen kan de grond op een bouwplaats niet van nature geschikt zijn voor de beoogde constructie. Door onze grondverbeteringstechnieken, zorgen wij ervoor dat de draagkracht van de grond verbeterd. Daarnaast zorgen onze professionals ervoor dat de juiste grondopbouw en verdichting wordt toegepast om verzakkingen te voorkomen.

Straatwerken

Onze deskundige stratenmakers spelen een essentiële rol bij het creëren en onderhouden van de infrastructuur die nodig is voor transport en mobiliteit in stedelijke en landelijke gebieden. Ze dragen bij aan de veiligheid, efficiëntie en levenskwaliteit van gemeenschappen door ervoor te zorgen dat wegen en verharde oppervlakken goed worden aangelegd en onderhouden. Onze deskundige stratenmakers zijn vakmensen. Zij zijn gespecialiseerd in het aanleggen, repareren en onderhouden van wegen, straten, trottoirs, en andere verharde oppervlakken.

Asfaltering

Asfalteren is van cruciaal belang voor de aanleg van wegen, snelwegen, parkeerplaatsen, en luchthavens. Een goed aangelegd asfaltoppervlak biedt een glad en veilig rijoppervlak, bevordert de efficiëntie van het verkeer en draagt bij aan de infrastructuur van stedelijke en landelijke gebieden. Het is een gespecialiseerde taak die vereist dat professionals bekwaam zijn in het beheersen van complexe machines en het begrijpen van asfaltmengsels en bouwtechnieken.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over onze betonwerken vraag dan vrijblijvend meer informatie.