Vervanging veerooster Gemeentebroek Meerssen

In opdracht van Gemeente Meerssen worden een vijftal vee roosters vervangen.

Wat gaan we doen?

Wij zijn voornemens om een vijftal veeroosters te vervangen.
De locaties van de veeroosters zijn:
• De Dellenweg Meerssen
• Gemeentebroek Meerssen (Nabij huisnummer 1)
• Gemeentebroek Meerssen (Nabij de Nachtegaal)
• Gemeentebroek Meerssen (Nabij de Nachtegaal)
• Gemeentebroek Meerssen (Nabij camping ́t Geuldal)

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De huidige veeroosters zijn niet meer in goede staat. Dit betekent dat de roosters niet meer goed vastzitten/rusten op het beton. Hierdoor liggen de roosters los en ontstaat er met name geluidsoverlast als er verkeer over heen rijd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Wij streven ernaar om te starten met de werkzaamheden in week 42 en 43. Week 42 is de herfstvakantie. We hebben de keuze gemaakt om te starten in de herfstvakantie omdat het Stella Maris College in deze week vakantie heeft. Tijdens de uitvoering hoeven we dan dus geen rekening te houden met de grote hoeveelheid schoolgaande jeugd (fietsers). Naar verwachting laten de bezoekers/toeristen zich makkelijker omleiden dan de scholieren.

Deze data zijn altijd afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden

Welke hinder kan ik verwachten?

Tijdens de werkzaamheden worden de complete veeroosters vervangen (betonnen bak + rooster). Dit betekent dat het noodzakelijk is om de weg compleet af te sluiten voor het verkeer. De woning gelegen aan de Gemeentebroek 1 is te allen tijde bereikbaar via de Veeweg. Om camping ´t Geuldal en Boscafe de Nachtegaal bereikbaar te houden én om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd..
De fasering is als volgt:
Fase 1: Gemeentebroek 1 en Nachtegaal Noord
Fase 2: Nachtegaal Zuid
Fase 3: Camping 't Geuldal
Fase 4: De Dellenweg

Downloadbare bestanden

Faseringstekening