Onderhoud Rotonde Witte Hoek, Start 01 Juli

Op de rotonde Witte Hoek, Rothem wordt groot onderhoud op uitgevoerd. De huidige verharding van de rotonde is in slechte staat. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden er nieuwe rotondeblokken geplaatst in combinatie met printbeton.

De werkzaamheden starten op 01 juli 2024 en duren waarschijnlijk tot 05 juli 2024. Deze data afhankelijk van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de rotonde grotendeels af voor verkeer. Daar waar Brune niet alleen de infra werkzaamheden kan uitvoeren hebben wij ook in samenwerking met de Gemeente Meerssen het verkeersplan uitgesteld. Tijdens werkuren regelen verkeersregelaars het verkeer. Daarbuiten staat er een tijdelijk verkeerslicht. Vrachtverkeer vanaf de snelwegen wordt omgeleid via de Beatrixhaven.

Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden.